11 listopada V Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych (Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie)

Impreza z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych pod kierownictwem fachowców daje możliwość nabycia wiedzy o kulturze śpiewania oraz zapoznanie się z tekstami pieśni patriotycznych. Wspólne obcowanie z pieśnią patriotyczną łączy w świętowaniu rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie.

17 listopada Niepodległościowy Turniej Szachowy (Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie)

Z okazji obchodów rocznicy odzyskania niepodległości zapraszamy na Turniej szachowy, w trakcie którego odbędzie się podsumowanie całorocznych zmagań i rozdanie nagród „Grand Prix” zawodnikom w grze królewskiej organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie.
Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie.

17 listopada IV Przegląd Pieśni Patriotycznej pt.: „Śpiewam Ci Polsko” (Szkoła Podstawowa w Radomyśli)

Celem Przeglądu jest popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznych. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej i przywiązania do ziemi ojczystej i uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Organizator: Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „RADOŚĆ”, Szkoła Podstawowa w Radomyśli, KGW w Helenowie.

15 grudnia Jarmark Bożonarodzeniowy (Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie)

Celem Jarmarku jest promocja regionalnych wyrobów, przedmiotów użytkowych oraz artystycznych o charakterze bożonarodzeniowym oraz prezentacja różnych form aktywności twórczej i społecznej odwołującej się treścią do tematyki Bożego Narodzenia, a wszystko to dzięki pracy mieszkańców i członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Wiśniew.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie.