PREZENTACJA MIĘDZYGMINNA LOKALNEGO KLUBU SENIORA

14 maja 2019 roku w Mościbrodach odbyła się Prezentacja Międzygminna Lokalnego Klubu Seniora w Mościbrodach.
Anetta Roszkowska kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie powitała przybyłych gości:

I FORUM KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

11 maja w Sokołowie Podlaskim odbyło się I Forum Kół Gospodyń Wiejskich.
Wspaniała atmosfera, przydatne rzeczowe informacje, ciekawi ludzie. 70 KGW z powiatów węgrowskiego, sokołowskiego oraz siedleckiego, które postanowiły kultywować tradycję, celebrować razem ważne wydarzenia i uroczystości, budować więzi międzyludzkie, aby mogli przekazać to, co ważne młodemu pokoleniu.

XXXVI KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

Dnia 16 maja 2019 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie odbył się etap gminny XXXVI Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego.
Zgłoszonych zostało 15 uczestników.
Konkurs obejmował dwie grupy wiekowe: 
klasy I-III oraz klasy IV-VI.

Komisja w składzie:
Zofia Czarnocka – Przewodnicząca
Barbara Chojecka – Członek
Paweł Ksionek – Członek

"POLSCY AUTORZY DZIECIOM" Konkurs Recytatorski

16 maja 2019 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie odbył sie konkurs recytatorski
pt: Polscy autorzy dzieciom dla klas "0".
Do zmagań przystąpiło 17 dzieci. Celem konkursu była prezentacja umiejętności artystycznych dzieci oraz popularyzacja literatury dziecięcej wśród dzieci i rodziców.
Subskrybuje zawartość