3 listopada Wieczornica Patriotyczna (Świetlica wiejska w Helenowie)

Uroczystość mająca na celu ukazanie doniosłego momentu odzyskania niepodległości, uwrażliwienie na piękno ojczystej poezji i pieśni patriotycznej. Jest to również idealny moment na przypomnienie i utrwalenie faktów historycznych, ukazanie ofiar polskich dążeń niepodległościowych, cierpienia Polaków skazanych na tułaczkę i więzienia.
Organizator: Koło Gospodyń Wiejskich, Grupa Teatralna oraz mieszkańcy sołectwa Helenów.