11 listopada V Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych (Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie)

Impreza z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych pod kierownictwem fachowców daje możliwość nabycia wiedzy o kulturze śpiewania oraz zapoznanie się z tekstami pieśni patriotycznych. Wspólne obcowanie z pieśnią patriotyczną łączy w świętowaniu rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie.