17 listopada IV Przegląd Pieśni Patriotycznej pt.: „Śpiewam Ci Polsko” (Szkoła Podstawowa w Radomyśli)

Celem Przeglądu jest popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznych. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej i przywiązania do ziemi ojczystej i uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Organizator: Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „RADOŚĆ”, Szkoła Podstawowa w Radomyśli, KGW w Helenowie.