15 grudnia Jarmark Bożonarodzeniowy (Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie)

Celem Jarmarku jest promocja regionalnych wyrobów, przedmiotów użytkowych oraz artystycznych o charakterze bożonarodzeniowym oraz prezentacja różnych form aktywności twórczej i społecznej odwołującej się treścią do tematyki Bożego Narodzenia, a wszystko to dzięki pracy mieszkańców i członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Wiśniew.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie.