Zmiany w obostrzeniach od 20 kwietnia

Zmiany w obostrzeniach od 20 kwietnia
Od dzisiaj (20 kwietnia) wchodzi w życie I etap znoszenia obostrzeń i ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa:

Zniesiono zakaz wejścia do lasów i parków – place zabaw wciąż są objęte zakazem.
Wprowadzono nowe zasady w handlu i usługach:

w sklepach do 100 mkw. - 4 osoby na stanowisko kasowe,
w sklepach powyżej 100 mkw. - 1 osoba na powierzchni 15 mkw.
Limit osób w miejscach kultu religijnego uległ zwiększeniu do 1 osoby na 15 mkw.
Osoby powyżej 13 roku życia mogą przemieszczać się bez opiekuna dorosłego.
Zmiany w obostrzeniach od 20 kwietnia
Zmiany w obostrzeniach od 20 kwietnia
Zmiany w obostrzeniach od 20 kwietnia
Zmiany w obostrzeniach od 20 kwietnia
Zmiany w obostrzeniach od 20 kwietnia
Zmiany w obostrzeniach od 20 kwietnia