WIOSENNY RAJD ROWEROWY

WIOSENNY RAJD ROWEROWY

Zaczynamy sezon rowerowy!smiley
Dnia 12 maja 2019 w słoneczne niedzielne popołudnie odbył się wiosenny rajd rowerowy.
Cykliści zebrali się przed Gminnym Ośrodkiem Kultury i równo o 15.15 wyruszli w trasę po terenie naszej gminy.


Trasa wycieczki przebiegała przez miejscowości:
- Śmiary
- Mroczki
- Domanice
- Przywory Duże
- Lipniak
- Rakowiec
- Stok Wiśniewski
- Wiśniew.

Na zakończenie wyprawy organizatorzy zaprosili na poczęstunek w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie.
Dziękujemy bardzo serdecznie druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostchorzy za czuwanie nad bezpieczeństwem i zabezpieczenie trasy rajdu.

WIOSENNY RAJD ROWEROWY
WIOSENNY RAJD ROWEROWY
WIOSENNY RAJD ROWEROWY
WIOSENNY RAJD ROWEROWY
WIOSENNY RAJD ROWEROWY
WIOSENNY RAJD ROWEROWY
WIOSENNY RAJD ROWEROWY
WIOSENNY RAJD ROWEROWY
WIOSENNY RAJD ROWEROWY