Warsztaty taneczne Zespołu Pieśni i Tańca "Wiśniewiacy" GR STARSZA - Drohiczyn 2019

Warsztaty taneczne Zespołu Pieśni i Tańca "Wiśniewiacy" GR STARSZA - Drohiczyn 2019
Oświadczenie

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/córki ..................................................................
                                               Imię i Nazwisko

NA WARSZTATY TANECZNE DO DROHICZYNA 

w dniach: 31.01-01.02 2019 r. 
Wyjazd parking GOK Wiśniew : dnia 31.01(czwartek) godz. 9.00 
Powrót: parking GOK Wiśniew : dnia 01.02(piątek) godz. 19.00

Opiekunowie: Paweł Ksionek – Tel. 668 472 902., Bożena Wojciuk- tel. 517 371 711

Imię ojca: ………………………………  Imię matki: …………………………………….

Adres: ………………………………………… Kontakt tel. ……………………………………


................................................................                           ...........................  ............................
          (miejscowość i data)                                               (podpis ojca)  (podpis matki)
INFORMACJA DLA RODZICÓW

WARSZTATY TANECZNE DROHICZYN 
"RESTAURACJA ZAMKOWA"
ul.Adres: J.I. Kraszewskiego 16, 17-312 Drohiczyn

w dniach: 31.01-01.02 2019 r. 

Wyjazd parking GOK Wiśniew : dnia 31.01(czwartek) godz. 9.00 

Powrót: parking GOK Wiśniew : dnia 01.02(piątek) godz. 19.00

Koszt: 80zł (transport, obiad, podwieczorek, kolacja, śniadanie, obiad, podwieczorek)
Opiekunowie: Paweł Ksionek – Tel. 668 472 902., Bożena Wojciuk- tel. 517 371 711