WAŻNY KOMUNIKAT

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
Zgodnie z komunikatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, informujemy o podjęciu zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 sztab kryzysowy z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020r. instytucji kultury, filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego.

Oznacza to czasowe zawieszenie od 12 marca 2020r. organizacji wszystkich wydarzeń kulturalnych, zawieszenie zajęć artystycznych  prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie jak i zaplanowanych zajęć w świetlicach gminy Wiśniew.


Informacje o wznowieniu działalności instytucji kultury, w tym GOK Wiśniew podamy bezzwłocznie po wydaniu komunikatu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.