VIII BIEGU ULICZNEGO „Z WISIENKĄ W TLE” 18 lipca 2021 r.

VIII BIEGU ULICZNEGO „Z WISIENKĄ W TLE” 18 lipca 2021 r.
REGULAMIN
VIII BIEGU ULICZNEGO „Z WISIENKĄ W TLE”

Cele:
• Upowszechnianie biegania jako najprostszej i najtańszej formy aktywności fizycznej
• Propagowanie zdrowego stylu życia
• Umożliwienie rywalizacji sportowej pomiędzy uczestnikami
• Promocja gminy jako atrakcyjnego regionu do uprawiania aktywności fizycznej
Organizatorzy:
• Urząd Gminy Wiśniew
• Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie
Termin i miejsce:
• 18 lipca 2021 r. (niedziela), godz. 10:30
• Trasa ulicami Wiśniewa (Bat. Chłopskich, Ogrodowa, Sanitariuszek, Siedlecka, Bat. Chłopskich)
Trasa biegu, kategorie:
• 1200 m – kat. Dzieci (roczniki 2010 i młodsi)
• 2600 m – kat. Młodzież (roczniki 2006 – 2009)
• 3600 m – kat. OPEN
W każdym biegu będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn.
Warunki uczestnictwa:
Do biegu zostaną dopuszczeni uczestnicy, którzy:
- w celu rejestracji zawodników w biurze zawodów okażą ważny dokument tożsamości
- posiadają aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz starcie na własną odpowiedzialność, w przypadku uczestników niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun
- podpiszą zaświadczenie o znajomości i akceptacji regulaminu zawodów
Zgłoszenia:
• Karta zapisów i oświadczenie dostępne w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie oraz na Orliku Wiśniew
• Istnieje możliwość zgłoszenia się do udziału także w dniu odbywania się zawodów, lecz musi to się odbyć przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem pierwszego z biegów.
Harmonogram zawodów:
10:00 – 10:50 - rejestracja zawodników
11:00 - start biegu na 1200 m
11:30 - start biegu na 2400 m
12:15 - start biegu na 3600 m
13:30 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
Nagrody:
Za zajęcie miejsc I – III w określonej kategorii (oddzielna klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn) przysługują nagrody indywidualne w postaci medali, dyplomów oraz małych upominków rzeczowych
 Postanowienia końcowe
• Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne
• Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
• Za rzeczy pozostawione lub zagubione podczas trwania zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności
• Interpretacja powyższego regulaminu należeć będzie do organizatora i sędziego głównego. Rozstrzygają oni także inne sprawy sporne wynikłe podczas odbywania się zawodów.
ZałącznikWielkość
REGULAMIN BIEGU Z WISIENKA W TLE.docx4.27 KB
Oświadczenie niepełnoletni.docx5.02 KB
Oswiadczenie_dla_pełnoletnich.docx4.55 KB
Karta zgłoszeniowa.doc24 KB