V Przeglądu Dziecięcych Zespołów Jasełkowych

V Przeglądu Dziecięcych Zespołów Jasełkowych
Zapraszamy do udziału w V Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Jasełkowych.
Celem przeglądu jest prezentacja różnorodnych widowisk związanych tematycznie z obrzędami i zwyczajami okresu Bożego Narodzenia. Ich celem jest tworzenie warunków do rekonstruowania i kontynuacji obrzędów i zwyczajów ludowych oraz wykorzystania ich jako źródła inspiracji w działalności artystyczno-wychowawczej, dydaktycznej i pedagogicznej.
  W prezentacjach udział biorą: grupy kolędnicze, herodowe, teatry jasełkowe, przedstawienia "szopkowe" itp., zrealizowane dowolnymi środkami scenicznymi. Widowiska mogą być również współczesną w formie i treści interpretacją symboliki bożonarodzeniowej.

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
Przegląd odbędzie się dnia 24.01.2019r. godz. 10.00 (czwartek)
w Gminnym Ośrodku Kultury ul. Batalionów Chłopskich 2, 08-112 Wiśniew,

ZASADY UCZESTNICTWA
– W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły ze szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli,
domów kultury i świetlic środowiskowych.
– Zespoły przygotowują prezentacje zwyczajów i obrzędów związane z okresem Bożego
Narodzenia oraz karnawału trwające maksymalnie 15 minut.
– Montaż i demontaż scenografii, przygotowanie się zespołu do występu nie może przekroczyć 5 min
– Dopuszcza się uwspółcześnione formy sceniczne prezentujące w/w zwyczaje.

Regulamin, karta zgłoszeń oraz oświadczenie dla rodziców w załącznikach

– Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest nadesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury ul. Batalionów Chłopskich 2, 08-112 Wiśniew, osobiste dostarczenie do GOK w godz. 8.00–20.00 lub e-mailem: gok@wisniew.pl
ZałącznikWielkość
regulamin jaselka 2019.doc51.5 KB
karta zgłoszeniowa V DPZJ 2019.doc29.5 KB
Oświadczenia rodziców.docx35.33 KB