Turniej Szachowy z okazji 600-lecia Wiśniewa

Turniej Szachowy z okazji 600-lecia Wiśniewa

Cel
Popularyzacja sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Popularyzacja gminy Wiśniew.

Organizator
Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie.

Miejsce i termin
Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie, ul. Batalionów Chłopskich 2.
22 lipca (niedziela) godz. 9.30 – 9.50 – zawodnicy zgłaszają lub potwierdzają obecność.
Godz. 10. 00 – I runda.


Warunki uczestnictwa
W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy chętni.
Wpisowe: dorośli – 15 zł, juniorzy i mieszkańcy gminy Wiśniew – 10 zł.
Zgłoszenia na stronie chessarbter.com lub przed turniejem na sali gry.

System rozgrywek
7 rund systemem szwajcarskim.
Tempo gry: 15 minut (10 minut + 5 sekund za posunięcie dla zawodnika).
Sędziowanie:  Józef Flaziński – sędzia klasy państwowej.

Nagrody
Puchar dla najlepszego zawodnika w kategorii open.
Nagrody pieniężne (całość wpisowego) dla najlepszych w klasyfikacji ogólnej.
Nagrody rzeczowe dla najlepszych juniorów.

Uwagi
Turniej zaliczany do klasyfikacji Grand Prix Gminy Wiśniew 2018.
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.