TURNIEJ SZACHOWY "O PUCHAR LATA"

TURNIEJ SZACHOWY "O PUCHAR LATA"
Turniej Szachowy „O Puchar Lata”
Wiśniew, 19 września 2021 r.
Cel:
Popularyzacja sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Popularyzacja gminy Wiśniew.
Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie
ul. Batalionów Chłopskich 2, 08-112 Wiśniew.
Miejsce i termin:
Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie
19 września 2021 r. (niedziela), godz. 9.30 - 9.55 – zawodnicy zgłaszają lub potwierdzają obecność przy stoliku sędziowskim.
Godz. 10.00 – I runda
Warunki uczestnictwa:
W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy chętni (turniej otwarty).
Wpisowe: 20 zł, mieszkańcy gminy Wiśniew - 10 zł
Dla dzieci do lat 12 zostanie rozegrany oddzielny turniej z tempem 10 minut dla zawodnika (bez wpisowego z nagrodami), jeśli zgłosi się, co najmniej 10 zawodników do tej grupy.
System rozgrywek:
7 rund systemem szwajcarskim.
Tempo gry: 10 minut + 5 sekund za posunięcie dla zawodnika.
Turniej sędziuje: Józef Flaziński - sędzia klasy państwowej (jozek@flazinski.pl)
Nagrody:
Puchar dla najlepszego zawodnika w dwóch kategoriach:
• Open (od lat 12)
• Junior (do lat 12)
Nagrody pieniężne (całość wpisowego) dla najlepszych w klasyfikacji ogólnej.
Nagrody rzeczowe dla najlepszych juniorów młodszych.
Zgłoszenia;
Na stronie: www.chessarbiter.com/turnieje/  lub przed turniejem.
W zgłoszeniu podajemy: nazwisko i imię, datę urodzenia, miejsce zamieszkania lub klub.
Uwagi:
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym, podczas trwania zawodów będą respektowane aktualne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego


ZałącznikWielkość
turniej szachowy o puchar lata.docx75.69 KB