Projekt POTENCJAŁ WIEKU w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie

Projekt POTENCJAŁ WIEKU w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie

Projekt POTENCJAŁ WIEKU stwarza warunki do dialogu międzypokoleniowego oraz integracji społecznej w obszarach edukacji i kultury. Ideą integracji międzypokoleniowej jest inicjowanie wydarzeń łączących młodych i starszych tak, aby wszystko i wszędzie robić nie tylko dla seniorów, ale przede wszystkim z seniorami.

Czas trwania: od 01.07.2018r. do 31.10.2018r.

Projekt bazuje na potencjale seniorów oraz osób młodszych. Poprzez zajęcia prowadzone pod okiem specjalistów chcemy na nowo rozpalić pasję i nadzieję osób, które tak często spychane są na margines społeczeństwa. Realizacja projektu będzie polegała na przeprowadzeniu cyklu spotkań i warsztatów z zakresu:
  • WYJŚCIA AKTYWIZACYJNE – wyjścia do teatru, parku wodnego, kręgielni, tężni, kina czy kawiarni o charakterze kulturalnym itp.
  • WARSZTATY GRUPOWE - integracyjne
  • WARSZTATY GRUPOWE – odkrywanie mocnych stron, wyznaczanie celów itp.
  • INDYWIDUALNE KONSULTACJE – tematyka w zależności od potrzeby uczestników
  • SPOTKANIA ANIMACYJNE - zajęcia mają na celu zainteresowanie seniorów teatrem, tańcem, literaturą, muzyką i fotografią
  • WARSZTATY TEMATYCZNE – warsztaty decoupage oraz ze stylizacji wyglądu połączone z fotografią portretową uczestników
  • SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE – PREZENTACJA UMIEJĘTNOŚCI I PRAC WYKONANYCH W RAMACH PROJEKTU
Projekt POTENCJAŁ WIEKU w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie