Konkurs plastyczny "Kartka Bożonarodzeniowa"

Konkurs plastyczny "Kartka Bożonarodzeniowa"
KARTKA BOŻONARODZENIOWA GMINY WIŚNIEW 2018

CEL KONKURSU
• kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
• zainspirowanie uczestników konkursu tematyką świąteczną do wykonania tradycyjnych kartek Bożonarodzeniowych
• prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kartki o tematyce Bożego Narodzenia.

UCZESTNICY
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież z terenu Gminy Wiśniew.
Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
• szkoły podstawowe klasy I – III
• szkoły podstawowe klasy IV – VI,
• szkoły podstawowe klasy VII – VIII, gimnazja.
Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę.

WYMAGANIA WZGLĘDEM PRAC
1. Technika pracy: dowolna
2. Format pracy: nie większy niż A5
3. Praca powinna być trwała i stabilna.
Wszelkie elementy należy przymocować w taki sposób, aby uniemożliwić przemieszczenie się ich lub zniszczenie podczas przewozu i ekspozycji.
4. Każda praca musi być podpisana.
5. Zgłoszone do konkursu prace nie mogą być wcześniej publikowane oraz prezentowane na innych konkursach, a ich dostarczenie jest równoznaczne z potwierdzeniem tego faktu.

OCENA I NAGRODY
1. Oceny prac dokonywać będzie 3-osobowa komisja powołana przez Organizatora.
Kryteria oceny: Komisja dokona oceny prac na podstawie następujących kryteriów:
• walory artystyczne i estetyczne,
• staranność wykonania,
• trwałość,
• oryginalność, ciekawa interpretacja tematyki.
2. Konkurs przewiduje przyznanie 3 numerowanych miejsc oraz wyróżnienia każdej kategorii.
Laureaci miejsc 1-3 w każdej kategorii otrzymają: nagrody rzeczowe i dyplomy.
3. Nagrodzone oraz wybrane przez Organizatora prace zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej.

TERMINARZ
1. Nadsyłanie prac: do 10 Grudnia 2018 r. (poniedziałek) do Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie.
2. Ogłoszenie wyników: 14 grudnia 2018 r. (piątek)
3. Rozstrzygnięcie konkursu, otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród odbędzie się
16 grudnia 2018 r. o godz. 14.00 w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie podczas Jarmarku Bożonarodzeniowym.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć Organizatorowi prawa do nieodpłatnego przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac konkursowych do reprodukcji, w szczególności publikowania w Internecie. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki.
3. Odbiór nagród odbywa się w dniu rozstrzygnięcia konkursu (za pokwitowaniem).
4. Wszelkie sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
ZałącznikWielkość
Regulamin konkursu plastycznego 2018.docx33.88 KB
KARTA ZGŁOSZENIOWA kartka Boż. 2018.docx33.1 KB