KONCERT "PÓKI POLSKA ŻYJE W NAS"

KONCERT "PÓKI POLSKA ŻYJE W NAS"
Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie
Ma zaszczyt zaprosić na Koncert
„PÓKI POLSKA ŻYJE W NAS”
w wykonaniu zespołu wokalno-aktorskiego
„SONANTO”
Realizowanym przez Fundację Upowszechniania Kultury w ramach zadania Festiwal Regionalny
„SKRZYDŁA WOLNOŚCI”
Koncert odbędzie się 7 października w poniedziałek o godz. 18.00 na Sali widowiskowej GOK Wiśniew.
Repertuar koncertu jest osadzony w okresie polskiej walki o niepodległość w czasie I wojny światowej, a także wojny polsko-bolszewickiej i pierwszych latach II Rzeczpospolitej. W repertuarze usłyszą Państwo pieśni legionowe i ułańskie.
Prosimy o przybycie do godziny 17.45.