Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie

Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
„Ludzie kultury stoją na straży najbardziej autentycznego dziedzictwa ludzkości
i tworzą przyszłość narodów.

W ich rękach znajduje się cywilizacja”
                                                                                                            Jan Paweł II 

10 maja 2019 Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniewie obchodziła Jubileusz 70 – lecia działalności.
Uroczysta gala rozpoczęła się o godzinie 13.00. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Barbara Chojecka oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Paweł Ksionek powitali przybyłych gości, wójta gminy Wiśniew Krzysztofa Kryszczuka, przewodniczącą Rady Gminy Elżbietę Wysokińską wraz z radnymi, vice-wójta gminy Wiśniew Jarosława Krzymowskiego, księdza kanonika proboszcza parafii Wiśniew Henryka Krupę, sekretarz gminy Ewę Wiśniewską, skarbnika Sylwię Paryłę, kierownika referatu oświaty Bożenę Wyrębek, dyrektora Biblioteki Publicznej m. ST. Warszawy-Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego dr. Michała Strąka, Kierownika Wojewódzkiej Sieci Bibliotek dr. Annę Karczewską, Kierownik Działu Instrukcyjno-metodycznego Biblioteki Wojewódzkiej Barbarę Stępniewską, Istruktora Powiatowego kustosz z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach Bożenę Wielgosz , starszego kustosza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach Joannę Zielińską, dyrektorów szkół z terenu gminy Wiśniew: Urszulę Sosnówkę, Beatę Wiśniewską Katarzynę Wielgórską, Jolantę Mazurkiewicz, wieloletniego dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Janine Dołgich, Małgorzatę Dymecką Prezes Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego „RAZEM”, koleżanki bibliotekarki, sołtysów z terenu gminy Wiśniew, Młodzieżową Radę Gminy Wiśniew, Zofię i Krzysztofa Czarnockich, nauczycieli i wychowanków z Ośrodka w Gostchorzy, czytelników i mieszkańców gminy Wiśniew.

Następnie głos zabrała Magdalena Książek autorka książki „Dzieje Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie 1949-2019”
która została wydana dzięki sponsorom:
• Wójtowi gminy Wiśniew Krzysztofowi Kryszczukowi,
• Wiesławowi Księżopolskiemu prezesowi przedsiębiorstwa wielobranżowego „Księżopolski” z Wiśniewa,
• Dariuszowi Jasińskiemu prezesowi Międzygminnego Banku Spółdzielczego w Zbuczynie,
• Dyrektorowi banku w Wiśniewie Jackowi Rymuzie,
• Grzegorzowi Dybciakowi prezesowi AGRO-TOP,
• Agnieszce Bożek sklep „Szaraczek” z Wiśniewa.


W bibliotece najważniejsze są książki, ale gdyby nie czytelnik smutny byłby ich los.
Kierownik Biblioteki nagrodziła 10 najaktywniejszych czytelników z ostatnich 16 miesięcy.

Cześć artystyczna uświetnił Zespół Ludowy „Wiśniewiacy” oraz „Biblioteczny Teleexpress” przygotowany przez wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Gostchorzy pod kierownictwem opiekuna Iwony Jastrzębskiej.
Na wszystkich przybyłych czekał poczęstunek i tort jak również egzemplarz książki który na życzenie czytelnika podpisywała autorka Magdalena Książek .
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie
Jubileusz 70-lecia Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie