IV Wieczór Pieśni Patriotycznych

IV Wieczór Pieśni Patriotycznych
11 listopada 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie odbył się IV Wieczór Pieśni Patriotycznych z udziałem Chóru Akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pod kierownictwem ks. prof. Michała Szulika.

Na rozpoczęcie patriotycznego wieczoru wystąpiły dziewczynki ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach z układem tanecznym w barwach narodowych do walca Wojciecha Kilara -"Ziemia obiecana", którym wprowadziły uczestników spotkania w patriotyczny nastrój.

Spotkanie tradycyjnie poprowadził Michał Hołownia – Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach, który był jednocześnie dyrygentem dla licznie zgromadzonej publiczności. We wspólnym śpiewaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu gminnego: Wójt Gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk wraz z małżonką, radni Rady Gminy Wiśniew VII i VIII kadencji, Kierownik referatu oświaty, sportu, zdrowia i kultury w Urzędzie Gminy Wiśniew Bożena Wyrębek, prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Razem” Małgorzata Dymecka oraz mieszkańcy gminy Wiśniew.  

Pieśni patriotyczne i niepodległościowe radośnie rozbrzmiewały przy akompaniamencie Tomasza Wojtusia. Nie zabrakło utworów, takich jak: „Ej dziewczyno (Maki)”, „Szara Piechota”, „Pieśń strzelców” czy „Przybyli ułani pod okienko”. By uczestnicy mogli odważniej śpiewać z dyrygentem oraz chórem, słowa każdej z piosenek pojawiały się na ekranie. Patriotyczny wydźwięk spotkania podkreślały też krótkie wprowadzenia wykonywanych utworów, które wygłaszał dyrygent

Taką formę świętowania zapoczątkowała Janina Dołgich – była Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie.


Ideą wieczorów muzycznych  w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie jest wspólne śpiewanie pieśni, a każde  kolejne spotkanie gromadzi coraz liczniejszą publiczność. Wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości to wyjątkowa lekcja śpiewania, czas, kiedy widzowie stają się jednocześnie artystami. Wspólne śpiewanie dało mnóstwo radości, wszystkim, uczestnikom.
tekst i zdjęcia UG.
IV Wieczór Pieśni Patriotycznych
IV Wieczór Pieśni Patriotycznych
IV Wieczór Pieśni Patriotycznych
IV Wieczór Pieśni Patriotycznych
IV Wieczór Pieśni Patriotycznych
IV Wieczór Pieśni Patriotycznych
IV Wieczór Pieśni Patriotycznych
IV Wieczór Pieśni Patriotycznych
IV Wieczór Pieśni Patriotycznych
IV Wieczór Pieśni Patriotycznych
IV Wieczór Pieśni Patriotycznych
IV Wieczór Pieśni Patriotycznych
IV Wieczór Pieśni Patriotycznych
IV Wieczór Pieśni Patriotycznych
IV Wieczór Pieśni Patriotycznych
IV Wieczór Pieśni Patriotycznych
IV Wieczór Pieśni Patriotycznych
IV Wieczór Pieśni Patriotycznych