INFORMACJA

Informuję, że zgodnie z treścią ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej poniedziałek 12 listopada br. jest dniem wolnym od pracy.
Tego dnia Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie jest nieczynny.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie 
/-/ Paweł Ksionek