EDUKACJA W ZAKRESIE ZDROWIA PROKREACYJNEGO

EDUKACJA W ZAKRESIE ZDROWIA PROKREACYJNEGO

Dnia 24 października 2017 roku (wtorek) o godz 16:30 na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie odbędzie się spotkanie edukacyjne na temat zdrowia prokreacyjnego.

Fundacja Świętych Joachima i Anny, działająca przy Centrum Medyczno-Diagnostycznym Sp. z o. o, realizuje zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia pod nazwą „Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – wywiady, debaty, warsztaty, wykłady” (NPZ.CO6_2_3_a_2017) w ramach Działania 2.

Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym. Fundacja jest organizatorem spotkań edukacyjnych i konferencji popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego w okresie od 21.07.2017-31.12.2018.

Grupą docelową są osoby w wieku prokreacyjnym 18-45 lat (studenci i dorośli).
Spotkania szkoleniowo-warsztatowe prowadzą specjaliści w zakresu położnictwa i ginekologii, dietetyki i psychologii.
Poniżej zarys poruszanej tematyki.

EDUKACJA W ZAKRESIE ZDROWIA PROKREACYJNEGO
 definicja niepłodności, przyczyny, metody diagnozy, sposoby leczenia
 czynniki ryzyka niepłodności (wiek, palenie tytoniu, używki, dieta itp.)
 planowanie rodziny (aspekty medyczne planowania rodziny, w tym obserwacja cyklu miesiączkowego, zdrowie i higiena partnerów, przebieg ciąży, aspekty społeczne)

EDUKACJA ZDROWOTNA W KONTEKŚCIE RYZYKOWNYCH ZACHOWAŃ I CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ
 temat chorób i innych infekcji przenoszonych drogą płciową
 temat promocji zdrowia i profilaktyki (podkreślenie istotności regularnych badań profilaktycznych, w tym badań w związku z planowaną ciążą)
 aspekt społeczny i psychologiczny (dojrzewanie, macierzyństwo, relacje społeczno-kulturowe w rodzinie i społeczeństwie).

Osoby uczestniczące w spotkaniu otrzymują drobne upominki oraz mają zapewniony słodki poczęstunek.

Zachęcamy do udziału w szkoleniu. Nasza kadra szkoląca w sposób przyjazny i z humorem przekazuje ciekawe informacje dotyczące zdrowia prokreacyjnego.