EDUKACJA W ZAKRESIE ZDROWIA PROKREACYJNEGO

EDUKACJA W ZAKRESIE ZDROWIA PROKREACYJNEGO

24 października br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie odbyło się spotkanie szkoleniowo – warsztatowe pn.: „Zdrowie prokreacyjne ważna sprawa”, które zostało przeprowadzone przez specjalistów z zakresu położnictwa i ginekologii, dietetyki oraz psychologii.

Warsztaty skierowane były do osób w wieku 18 – 45 lat i miały na celu promocję prozdrowotnego stylu życia, prozdrowotnych postaw i przeciwdziałania antyzdrowotnym zachowaniom przyszłych rodziców.

Spotkanie zostało zorganizowane przez „Fundację Świętych Joachima i Anny”, i jest elementem wykonywanego zadania finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia  na lata 2016 – 2020. Realizowane zadanie zasięgiem terytorialnym obejmuje powiaty: siedlecki, miński, wołomiński, ostrołęcki, ostrowski, siemiatycki, zambrowski, łukowski, radzyński, piski oraz szczycieński.

Organizatorzy zaplanowali również Konferencje naukowe w większych miastach na terenie całego kraju. Najbliższa na terenie naszego powiatu odbędzie się 17 listopada o godzinie 9:00 w Siedlcach w Miejskim Ośrodku Kultury –  Biała Sala.

EDUKACJA W ZAKRESIE ZDROWIA PROKREACYJNEGO
EDUKACJA W ZAKRESIE ZDROWIA PROKREACYJNEGO
EDUKACJA W ZAKRESIE ZDROWIA PROKREACYJNEGO
EDUKACJA W ZAKRESIE ZDROWIA PROKREACYJNEGO
EDUKACJA W ZAKRESIE ZDROWIA PROKREACYJNEGO
EDUKACJA W ZAKRESIE ZDROWIA PROKREACYJNEGO
EDUKACJA W ZAKRESIE ZDROWIA PROKREACYJNEGO
EDUKACJA W ZAKRESIE ZDROWIA PROKREACYJNEGO