CZERWONY SZLAK ROWEROWY PO GMINIE WIŚNIEW

CZERWONY SZLAK ROWEROWY PO GMINIE WIŚNIEW
Czerwony Szlak Rowerowy 16 czerwca 2019r. został oficjalnie otwarty, najlepszą formą otwarcia szlaku jest wspólne pokonanie szlaku.
W niedzielne popołudnie pod Gminnym Ośrodkiem Kultury Wiśniewie zebrali się miłośnicy „jednośladów” wspólnie wyruszyli do miejscowości Myrcha gdzie przy wiacie leśnej dołączyli do kolejnej grupy i wspólnie kontynuowali Rajd nowo otwartym CZERWONYM SZLAKIEM który powstał we współpracy Gminy Wiśniew, Nadleśnictwa Siedlce i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Trasa rowerowa o długości około 10 km przebiega przez teren Gminy Wiśniew (miejscowości Myrcha, Lipniak, Stok Wiśniewski, Wiśniew) w większości przez tereny udostępnione przez Lasy Państwowe. Nadleśnictwo Siedlce wybudowało również przy trasie 2 wiaty turystyczne. Trasa została oznakowana na koszt gminy Wiśniew, jako "Czerwony Szlak Rowerowy" przez członków PTTK.
Wśród uczestników Rajdu byli: Wójt Gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk, Jan Józef Romańczuk dyrektor MODR oddział w Siedlcach jak również członek Zarządu Oddziału PTTK, Jerzy Osiak z Nadleśnictwa Siedlce, Anna Kirchner - prezes Zarządu Oddziału PTTK, ksiądz wikariusz z PARAFII  RZYMSKO - KATOLICKA pw. Najświętszego Serca Jezusowego Andrzej Kubalski,dyrektor GOK Wiśniew Paweł Ksionek jak również radni, mieszkańcy gminy Wiśniew oraz miłośnicy kolarstwa Siedlec.
Na zakończenie rajdu odbyło się ognisko w Lipniaku-Gajówce.
Dziękujemy bardzo serdecznie druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostchorzy
za czuwanie nad bezpieczeństwem i zabezpieczenie trasy rajdu.
Zapraszamy do korzystania z trasy.
CZERWONY SZLAK ROWEROWY PO GMINIE WIŚNIEW
CZERWONY SZLAK ROWEROWY PO GMINIE WIŚNIEW
CZERWONY SZLAK ROWEROWY PO GMINIE WIŚNIEW
CZERWONY SZLAK ROWEROWY PO GMINIE WIŚNIEW
CZERWONY SZLAK ROWEROWY PO GMINIE WIŚNIEW
CZERWONY SZLAK ROWEROWY PO GMINIE WIŚNIEW
CZERWONY SZLAK ROWEROWY PO GMINIE WIŚNIEW
CZERWONY SZLAK ROWEROWY PO GMINIE WIŚNIEW
CZERWONY SZLAK ROWEROWY PO GMINIE WIŚNIEW
CZERWONY SZLAK ROWEROWY PO GMINIE WIŚNIEW
CZERWONY SZLAK ROWEROWY PO GMINIE WIŚNIEW
CZERWONY SZLAK ROWEROWY PO GMINIE WIŚNIEW
CZERWONY SZLAK ROWEROWY PO GMINIE WIŚNIEW
CZERWONY SZLAK ROWEROWY PO GMINIE WIŚNIEW
CZERWONY SZLAK ROWEROWY PO GMINIE WIŚNIEW
CZERWONY SZLAK ROWEROWY PO GMINIE WIŚNIEW
CZERWONY SZLAK ROWEROWY PO GMINIE WIŚNIEW
CZERWONY SZLAK ROWEROWY PO GMINIE WIŚNIEW
CZERWONY SZLAK ROWEROWY PO GMINIE WIŚNIEW
CZERWONY SZLAK ROWEROWY PO GMINIE WIŚNIEW
CZERWONY SZLAK ROWEROWY PO GMINIE WIŚNIEW