24 stycznia V Przegląd Jasełek Szkolnych (Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie)

Celem imprezy jest prezentacja tradycyjnych kolęd i pastorałek, poszukiwanie nowych aranżacji i pomysłów twórczych oraz propagowanie wspólnego muzykowania dzieci i młodzieży szkolnej.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie.