2 czerwca VI Festiwal „Piosenki Moich Rodziców” (Sala Widowiskowa GOK Wiśniew)

Impreza jest organizowana z okazji Dnia Dziecka. Festiwal cieszy się dużą popularnością w środowisku szkolnym gminy Wiśniew jak również w szkołach powiatu siedleckiego. Celem konkursu jest prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży, promocja twórczości instruktorów, wspieranie oraz promocja twórczości artystycznej, a także rozwijanie zdolności wokalnych oraz kultury scenicznej.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie.