13 stycznia III Przegląd Jasełek Szkolnych (Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie)

Z myślą o naszych milusińskich już po raz trzeci w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie zostanie zorganizowany przegląd jasełek szkolnych. Celem imprezy jest przypomnienie biblijnych wydarzeń związanych z przyjściem na świat Jezusa. Wzmacnianie więzi narodowościowych, rodzinnych, integracja więzi szkolnych, kształtowanie oczekiwanych pozytywnych postaw.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie.