XXXIV KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI im. Kornela Makuszyńskiego

W dniu 28 kwietnia 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie odbył się XXXIV KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI im. Kornela Makuszyńskiego -  II etap (gminny). Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniewie.
Do konkursu przystąpiły dzieci z Zespołu Oświatowego w Wiśniewie i Radomyśli.

Komisja konkursowa w składzie:
Zofia Czarnocka - Przewodnicząca,
Janina Dołgich - członek,
Barbara Chojecka - członek.

VII FESTIWAL KULTURY CHODÓW 2017

W dniach 24-27 kwietnia 2017 roku odbył się VII Festiwal Kultury w Chodowie gm. Siedlce.
Naszą gminę w kategorii muzyka kl. I-III reprezentowała Amelia Krasuska uczennica kl. I Zespołu Oświatowego w Śmiarach, natomiast w kategorii kl. IV-VI wokalistki: Dominika Oknińska, Paulina Krasuska, Justyna Żurawska, - grupa działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury.

III PRZEGLĄD GRUP PRZEDSZKOLNYCH "Wiosenne inspiracje na wsi"

Zapraszamy serdecznie do udziału w III Przeglądzie grup przedszkolnych, który odbędzie się dnia 18 maja 2017 roku (czwartek) godz.10:00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie. Impreza organizowana z myślą o młodych artystach w wieku przedszkolnym. Jej celem jest ukazanie walorów grup przedszkolnych, wyłonienie młodych talentów oraz uaktywnienie środowiska wiejskiego.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie.
w załączniku:
- regulamin przeglądu,
- karta zgłoszeniowa,

VI MAJÓWKA OKNIŃSKA Z HUMOREM - Przegląd amatorskich zespołów kabaretowych

Serdecznie zapraszamy do udziału w "VI Majówce Oknińskiej z Humorem" -  Przegląd amatorskich zespołów kabaretowych w Gminnym Centrum Kół Gospodyń Wiejskich w Starych Okninach dnia 7 maja 2017 roku, godzina 14.00.

WYJAZD NA TARGI KSIĄŻKI

Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniewie organizuje wyjazd na Targi Książki, które odbędą się w dniach 18 – 21 maja br. na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Wyjazd grupy wiśniewskiej zaplanowany jest na 21 maja 2017 r. (niedziela). Szczegółowych informacji można uzyskać bezpośrednio w GBP w Wiśniewie, bądź dzwoniąc pod numerem telefonu: 25 641-76-49 i 664 059 079.

Barbara Chojecka
Kierownik GBP

Wielkanocne spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury

Reaktywując Wielkanocne spotkania z lat ubiegłych w tym roku Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie zorganizował ponownie Wielkanocne spotkanie. Dziękujemy wszystkim przybyłym, zaproszonym gosciom na czele z Panem Wójtem Krzysztofem Kryszczukiem. Na spotkanie zostali zaproszeni rodzice dzieci starszej grupy zespołu dziecięcego tanecznego "Wisniewiacy", członkowie zespołu Ludowego im. Zbigniewa Myrchy "Wiśniewiacy", przedstawiciele kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy Wiśniew.

Gminne Wieści 54 numer

Informujemy, że ukazał się 54. numer bezpłatnego informatora gminy Wiśniew - GMINNE WIEŚCI. Tradycyjnie, informator można będzie otrzymać u sołtysów oraz w sklepach znajdujących się na terenie naszej gminy. Dostępny będzie także w Urzędzie Gminy Wiśniew, w Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej.

Wersję elektroniczną można pobrać na stronie internetowej:

http://wisniew.pl/aktualnosci/ukazal-sie-54-numer-gminny-wiesci

Konkurs na „Palmę Wielkanocną” gminy Wiśniew

Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniewie rozstrzygnęła konkurs plastyczny „Palma Wielkanocna”, skierowany do szkół z terenu gminy Wiśniew.

Na konkurs, który obejmował trzy grupy wiekowe, łącznie wpłynęło 33 prace. Najwięcej - 29 palm, zgłosiły dzieci z najmłodszej grupy wiekowej. Komisja w składzie: Katarzyna Jastrzębska, Anna Montewka i Barbara Chojecka wybrały najlepsze prace i tak:

W I grupie wiekowej od 7 do 10 lat:

I miejsce - Maja Jastrzębska, ZO Śmiary,
II miejsce - Bartosz Jastrzębski, ZO Wiśniew,

Niedziela Palmowa Łyse 2017

Dnia 9 kwietnia br. Zespół Ludowy im. Zbigniewa Myrchy "Wiśniewiacy" i Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca "Wiśniewiacy" wystąpił na uroczystych obchodach Niedzieli Palmowej w miejscowości Łyse powiat ostrołęcki.